Zonne-energie A6-A7

Rijkswaterstaat onderzoekt de mogelijkheden voor het aanleggen van zonnepanelen langs de Nederlandse rijkswegen. Als pilot werden de A6 en de A7 onderzocht: Bosch & van Rijn voerde de haalbaarheidsstudie uit.

Onze bijdrage

Bosch & van Rijn heeft in een uitgebreide studie onderzocht hoeveel zonnepanelen er langs de A6 en A7 van Almere tot aan de Afsluitdijk kunnen worden geïnstalleerd. De volgende zaken werden in kaart gebracht:

  • Ruimtelijk-technische mogelijkheden
  • Financiële haalbaarheid
  • Slimme netaansluiting, gedeeld met windparken en ‘baseload’ grootverbruikers
  • Mogelijkheden om aan te sluiten bij naastgelegen rijksgronden

Voor het onderzoek werd intensief samengewerkt met Qirion (voorheen Liandon) op gebied van slimme netaansluiting en met GroenLeven op gebied van techniek en businesscase.

Het resultaat

Langs de A6 en A7 kan in totaal ruim 500 MWp aan zonneparken worden geïnstalleerd. Deze pilot kan de opmaat vormen voor het plaatsen van zonne-energie langs de 3.000 kilometer bermen langs rijkswegen in ons land.