Energiehubs maakt groei van bedrijven mogelijk

De energietransitie vraagt om grote aanpassingen in ons energiesysteem. Voor bedrijven moeten alternatieven gevonden worden om de energietransitie te versnellen. Bedrijven willen verduurzamen, maar lopen op tegen de beperkingen van het elektriciteitsnet. Netbeheerders verkopen steeds vaker “nee” omdat er geen ruimte is op het net. Bij elke bedrijfs- en gebiedsontwikkeling is het energiesysteem voor de toekomst een belangrijke randvoorwaarde voor het ontwerp.

Onafhankelijke energievoorziening

Het ontwikkelen van een energiehub is de oplossing. Een energiehub is een lokale samenwerking tussen meerdere partijen op het gebied van energie. Deze partijen stemmen energieopwek, -opslag, -conversie en -verbruik op elkaar af. Zij maken afspraken over de samenwerking. Ook is er een juridische entiteit of natuurlijk persoon die de partijen vertegenwoordigt. Deze heeft een wettelijke status en handelt namens de samenwerkende groep.

Bij het toekomstige energiesysteem  zijn verbruik en productie in de tijd goed op elkaar afgestemd . Het systeem bestaat uit lokale opwek en onderdelen die flexibiliteit bieden (bijvoorbeeld batterijen, warmteopslag).  De lokale opwek van duurzame energie kan door middel van zon en wind. Daarmee is het ook mogelijk om waterstof te genereren. Door verschillende bronnen van duurzame energie te combineren met opslag- en oplaadfaciliteiten en de afname van het elektriciteitsnet ontstaat een flexibel energieconcept. Via een energiemanagementsysteem worden vraag en aanbod van energie op elkaar afgestemd.

Onze bijdrage

Extra voordeel bij samenwerking

In een energiehub kunnen bedrijven samenwerken om opwek, opslag, conversie en verbruik van energie met elkaar af te stemmen. Dat geldt voor nieuwe gebiedsontwikkeling maar zeker ook voor bestaande bedrijventerreinen. Een energiehub kan ontwikkeld worden voor een individueel bedrijf of voor een aantal bedrijven gezamenlijk. Wanneer er meer bedrijven betrokken zijn, is het mogelijk om vraag en aanbod in de tijd nog beter te balanceren.

Van visie naar aanpak

Vanuit Bosch & van Rijn zijn wij regelmatig betrokken bij de realisatie van energiehubs. Onze adviseurs denken actief mee over de energie- en duurzaamheidsvisie voor een individueel bedrijf tot een gebiedsontwikkeling waarbij gebruik afgestemd wordt met opwek-, laad- en opslagfaciliteiten. De combinatie van energievraagstukken, projectontwikkeling en ervaring met ingewikkelde (bestuurlijke) processen maakt dat wij een project soepel door de vaak uitdagende maatschappelijke context loodsen.

Het resultaat

Wat kunnen wij voor u doen?

  • – onderzoek van het benodigde vermogen van de locatie en teruglevercapaciteit;
  • – onderzoek naar de mogelijke opwekcapaciteit (door toepassing van grootschalige PV-panelen, windturbines of andere bronnen);
  • – ontwikkelen van een energiehub passend bij de energie- en duurzaamheidsvisie van de opdrachtgever;
  • – gesprekken met gemeente, netwerkbeheerder en andere stakeholders;
  • – samenwerkingsconstructies opzetten en bijbehorende contracten opstellen, zoals bijvoorbeeld met de energie coöperatie;
  • – benodigde vergunningen, procedures en bijbehorende planning;
  • – inzichtelijk maken van rendement en financieringsvoorstellen uitwerken;
  • – subsidietrajecten begeleiden.

Meer weten of een concrete vraag? Neem contact op met onze adviseur Monique van der Meij via monique@boschenvanrijn.nl