Beleidsondersteuning gemeenten

In de afgelopen jaren ondersteunden we tientallen gemeenten bij het opstellen van duurzame energie- en klimaatplannen. Veel gestelde beleidsvragen zijn: Hoe maken we onze energievisie concreet? Hoe betrekken we inwoners en andere belanghebbenden? Hoe vinden we een goede balans tussen de verschillende vormen van duurzame energie? Wat zijn de meeste geschikte locaties voor wind- en zonneprojecten? Welke rol moet en kan de gemeente daarbij vervullen en hoe zorgen we voor voldoende lokale betrokkenheid en acceptatie?

Onze bijdrage

Goed klimaatbeleid vraagt om heldere keuzes door de gemeente. Wij helpen daarbij en organiseren bijvoorbeeld workshops, ontwerpbijeenkomsten en ambtelijke en bestuurlijke discussies. We zetten daarbij onze ruime en praktische ervaring in: actuele know how van ruimtelijke, juridische en economische facetten, veel ervaring met politiek gevoelige thema’s en deskundigheid op het gebied van omgevingsmanagement en communicatie.

Het resultaat

Zorgvuldig en maatschappelijk gedragen energie- en klimaatbeleid dat direct concreet, economisch en praktisch uitvoerbaar is.