Quickscan RES regio’s

GroenLeven wil inzicht krijgen in de ontwikkelingsmogelijkheden voor zon, wind en waterstof projecten binnen de Regionale Energie Strategieën. In eerste instantie hebben zij vijf regio’s geselecteerd voor de quickscan: Arnhem-Nijmegen, Hoeksche Waard, Midden-Holland, U16 en Fruitdelta Rivierenland.

Onze bijdrage

Bosch & van Rijn heeft alle documenten van de vijf RES regio’s geanalyseerd op haalbaarheid en kansrijkheid voor GroenLeven. We hebben het potentieel voor zon op dak, zon op land, wind, waterstof en overige innovaties in kaart gebracht. Ook is er gekeken naar de huidige situatie op het elektriciteitsnet, aanvullend gemeentelijk beleid en innovatieve ontwikkelingen rond duurzame energie.

Het resultaat

We hebben een Multi-Criteria Analyse tabel opgesteld om alle bovenstaande punten onderling vergelijkbaar te maken. Daarnaast zijn alle zoekgebieden in GIS gezet. Uit deze analyse kwamen drie locaties naar voren die wij het meest kansrijk achten voor duurzame energie projecten. Wij hebben GroenLeven geadviseerd om op deze locaties de eerste de aandacht te vestigen.