De vraag

De gemeente Arnhem heeft Bosch & van Rijn gevraagd om een second opinion uit te voeren op de onderzoeken die gedaan zijn in het kader van het MER voor Windpark Koningspleij. Ook heeft de gemeente ons gevraagd mee te lezen met de ingediende vergunningen en deze waar nodig te managen.

De oplossing

De gemeente heeft ons alle onderzoeken toegestuurd. Onze experts hebben per onderzoek gekeken of de juiste methode was gebruikt en of de conclusies klopten. Ook hebben we de verwerking van de onderzoeksresultaten in het MER en bestemmingsplan nagekeken. Hierover hebben we overleg gehad met de projectontwikkelaars en gemeente. Daarnaast hebben we de vergunningaanvraag beoordeeld op compleetheid.

Het resultaat

Op 10 juli 2017 stelde de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan unaniem vast. Hiermee is de weg vrij voor de ontwikkeling van 4 windturbines ten noorden van de Pleijroute.