De vraag

Voor bepaalde tijd ruimtelijk mogelijk maken van bedrijfsactiviteiten die samenhangen met de productie van eiwit uit zeewier. De bedrijfsactiviteiten vinden plaats op het Noordereiland en in de buitenhaven van Stellendam. De bedrijfsactiviteiten bestaan uit de aanvoer en opslag van zeewier vanaf de productielocatie op de Noordzee. Het zeewier wordt in bassins opgeslagen in de buitenhaven en periodiek verwerkt in de kleinschalige verwerkingsinstallatie op de wal. De resultaten van het bedrijfsproces bestaan uit de productie van eiwit en groen gas.

De oplossing

Wij hebben in samenwerking met de opdrachtgever, een architect en de betrokken bevoegde gezagen binnen korte tijd alle benodigde vergunningen verkregen. Versnelling kon worden bereikt door ontvlechting van het vergunningproces met een andere ruimtelijke ontwikkeling op het Noordereiland, te weten de ontwikkeling van het Offshore Expertise Center 2.

Het resultaat

Het resultaat bestaat uit het verkrijgen van een onherroepelijke omgevingsvergunning voor tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan en bouwen. Tegelijkertijd zijn overige noodzakelijke vergunningen verkregen, te weten en watervergunning van Rijkswaterstaat, een ligplaatsontheffing van Rijkswaterstaat en zijn de benodigde meldingen op grond van de Waterwet en het Activiteitenbesluit gedaan. Daarbij is tevens een oplossing gevonden voor het stikstofprobleem.