Zeewierverwerking Stellendam

Deltawind wil voor bepaalde tijd  bedrijfsactiviteiten ruimtelijk mogelijk maken die samenhangen met de productie van eiwit uit zeewier. De bedrijfsactiviteiten vinden plaats op het Noordereiland en in de buitenhaven van Stellendam. De bedrijfsactiviteiten bestaan uit de aanvoer en opslag van zeewier vanaf de productielocatie op de Noordzee. Het zeewier wordt in bassins opgeslagen in de buitenhaven en periodiek verwerkt in de kleinschalige verwerkingsinstallatie op de wal. De resultaten van het bedrijfsproces bestaan uit de productie van eiwit en groen gas.

Onze bijdrage

Wij hebben in samenwerking met de opdrachtgever, een architect en de betrokken bevoegde gezagen binnen korte tijd alle benodigde vergunningen verkregen. Versnelling kon worden bereikt door ontvlechting van het vergunningproces met een andere ruimtelijke ontwikkeling op het Noordereiland, te weten de ontwikkeling van het Offshore Expertise Center 2.

Het resultaat

Deltawind heeft een onherroepelijke omgevingsvergunning voor tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan en bouwen verkregen. Tegelijkertijd zijn overige noodzakelijke vergunningen verkregen, te weten de watervergunning en ligplaatsontheffing van Rijkswaterstaat en zijn de benodigde meldingen op grond van de Waterwet en het Activiteitenbesluit gedaan.