Due Diligence onderzoek Zonnepark A12 Bunnik

De Universiteit Utrecht (UU) is al jaren op zoek naar de mogelijkheid om het energieverbruik op de universiteitscampus te verduurzamen. Bosch & van Rijn, onderdeel van Flynth, heeft de UU de afgelopen jaren ondersteund in deze zoektocht naar geschikte plekken voor grootschalige opwek van wind- en zonne-energie. Eind 2022 komt Zonnepark A12 te Bunnik in beeld. De UU heeft Bosch & van Rijn benaderd voor ondersteuning in het aankoopproces van dit grondgebonden zonnepark. Het  Zonnepark A12 te Bunnik bevindt zich op afzienbare afstand van de universiteitscampus en kan een grote bijdrage leveren aan de verduurzaming van het energieverbruik van de UU.

De UU werd een ‘ready-to-built’ grondgebonden zonnepark aangeboden door een verkopende partij. ‘Ready-to-built’ houdt in dat al de benodigde vergunningen, beschikkingen en overeenkomsten voor het zonnepark beschikbaar zijn. De UU schakelde de hulp van Bosch & van Rijn in om te controleren of alle documenten correct en compleet waren. Door de samenwerking tussen Bosch & van Rijn en Flynth was het mogelijk om op technisch, juridisch, fiscaal en financieel vlak een Due Dilligence uit te voeren.

Onze bijdrage

Door de kennis van Bosch & van Rijn was het mogelijk om de afgegeven omgevingsvergunning en afgegeven SDE++ beschikking op waarde te schatten en eventuele aandachtspunten er snel uit te lichten. Alle aanwezige contracten zijn beoordeeld door Juridisch Advies, zoals de overeenkomst met de grondeigenaar als de samenwerkingsovereenkomst met de lokale energiecoöperatie. Daarnaast werden ook de juridische aspecten van de besloten vennootschap onderzocht. Denk hierbij aan het beoordelen van de oprichtingsakte, statuten en de genomen aandeelhoudersbesluiten. Fiscaal advies heeft de overeenkomsten op de fiscale merites beoordeeld, onder meer de omzetbelasting.

Flynth Dealadvies heeft de economische waarde van het Zonnepark A12 bepaald waarbij verschillende relevante scenario’s voor de Universiteit zijn toegepast. In de uitvoeringsfase zijn vervolgens het financieel Due Diligence uitgevoerd en is de afrekening van de overnamesom vastgesteld.

Het resultaat

Bosch & van Rijn, Dealadvies, Juridisch Advies, Fiscaal Advies en Subsidieadvies hebben als geïntegreerd team gewerkt en uiteindelijk een integraal advies uitgebracht. De UU heeft, mede op basis van dat advies, een investeringsbeslissing genomen. In het vervolgproces van de overname zijn Dealadvies en Juridisch advies aangehaakt gebleven om de UU te ondersteunen. De overname heeft in juli 2023 plaatsgevonden.