Over
Bosch & van Rijn

Missie & visie, werkwijze & de mensen

U bevindt zich hier:

Duurzame energie is er in overvloed, klaar om te worden geoogst. Ons doel is om meer duurzame energie in Nederland te ontwikkelen en de acceptatie van duurzame energie te vergroten. De energietransitie levert een veranderend landschap op waar we aan moeten wennen. Dit vraagt om deskundig onderzoek, goede communicatie met de omgeving, en het persoonlijk begeleiden van de omwonenden en opdrachtgevers bij deze verandering. Samen werken we aan een toekomst die draait op hernieuwbare energie.

 

Bosch & van Rijn is onderdeel van Flynth adviseurs en accountants
Bosch & van Rijn is sinds januari 2021 volledig onderdeel geworden van Flynth adviseurs en accountants. Flynth opereert nationaal en is Nederlands’ grootste adviseur en accountant voor het midden- en kleinbedrijf. Flynth stimuleert ondernemers om het maximale te halen uit hun ondernemerschap en is er voor de ondernemer én de onderneming in alle levensfasen. De dienstverlening bestaat naast accountancy en audit bijvoorbeeld ook uit belastingadvies, juridisch advies, bedrijfs- en overnameadvies en subsidieadvies. Flynth heeft zo’n 1600 medewerkers en 50 vestigingen in heel Nederland. Lees hier het persbericht over de overname van Bosch & van Rijn door Flynth of ga naar www.flynth.nl.

Onze

Missie & visie

Onze missie: een verantwoorde groei van duurzame energie en het vergroten van maatschappelijke acceptatie. We begeleiden visie- en beleidsontwikkeling, voeren technische, ruimtelijke en financiële haalbaarheidsstudies uit, verzorgen vergunningprocedures, stellen milieueffectrapportages op en verzorgen omgevingsmanagement en participatie.

Duurzame energie is mensenwerk. Voor een duurzame energievoorziening zijn niet alleen betrouwbare en betaalbare technieken nodig. We zullen als samenleving met deze nieuwe vormen van energie moeten leren leven en werken. Bosch & van Rijn koppelt haar affiniteit met schone techniek aan ons vermogen om te luisteren en samen te werken.

Werken bij Bosch & van Rijn
Onze

Cultuur

Binnen ons team is er alle ruimte voor eigen inbreng en om zelf verantwoordelijkheid te nemen in onze projecten. Wij vinden plezier én hard werken belangrijk en zijn een flexibel team. De kernwaarde van Bosch & van Rijn is dat we écht samen aan projecten werken. Er is veel aandacht voor kennisdelen en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast maken we regelmatig tijd voor een gezamenlijke lunch, een potje tafeltennis op onze eigen tafeltennistafel en voor een vrijdagmiddagborrel of spelletjesmiddag.
Het

Team

Bosch & Van Rijn is hét adviesbureau voor duurzame energie en klimaatbeleid in Nederland. Onze missie: een verantwoorde groei van duurzame energie en het vergroten van de maatschappelijke acceptatie hiervan. We begeleiden visie- en beleidsontwikkeling, voeren technische, ruimtelijke en financiële haalbaarheidsstudies uit, verzorgen vergunningprocedures, stellen milieueffectrapportages op en begeleiden het gesprek met omwonenden, bestuurders en andere betrokkenen.

Het team bestaat uit 16 adviseurs, elk met hun eigen specialisme en ervaring en allen gemotiveerd om samen met onze opdrachtgevers meer duurzame energie te realiseren. 

Onze projecten zijn verspreid door heel Nederland. Zoals uit de logo’s blijkt behoren zowel overheden (gemeenten, provincies, waterschappen, rijksoverheid) als marktpartijen (particulieren, projectontwikkelaars, energiebedrijven, coöperaties) tot onze klanten.

Saskia heeft ruim 20 jaar ervaring als adviseur in de duurzame gebiedsontwikkeling en als managing consultant bij verschillende adviesbureaus. Zij is ervaren in het leiding geven aan een bedrijf, aan een team en aan de verdere ontwikkeling van adviseurs. Inspelen op de dynamiek in de markt, binnen organisaties en teams is voor haar een vanzelfsprekendheid.

Vanaf 1 januari 2021 is Saskia directeur bij Bosch & van Rijn. Samen met het team én onze klanten wil zij verder werken aan de verduurzaming van de energie in Nederland!

Ik ben enorm trots op ons enthousiaste en professionele team en de wijze waarop wij de markt van duurzame energie verder veroveren!

Saskia Moolhuijzen

saskia@boschenvanrijn.nl

Steven is all-round adviseur op het gebied van duurzame energie. Hij gebruikt zijn ervaring om opdrachtgevers te helpen bij complexe procesvraagstukken in de ontwikkeling van zowel beleid als concrete projecten. Daarnaast is hij specialist op het gebied van de technische aspecten van windenergie (geluid, opbrengst, slagschaduw). Steven werkt sinds 2010 bij Bosch & van Rijn.

Steven studeerde Natuurkunde en heeft een Master in Energy Science van de Universiteit Utrecht.

– Projectleiding m.e.r., ruimtelijke procedures en beleidsontwikkeling
– Strategische en bestuurlijke advisering
– Business case van duurzame-energieprojecten
– WindStats

“Bosch & van Rijn is het leukste bedrijf waar ik ooit gewerkt heb door de combinatie van diepgaande expertise en een geweldige team spirit.”

Steven Velthuijsen

steven@boschenvanrijn.nl

Wouter begeleidt besluitvorming over plannen en projecten die gaan over de fysieke leefomgeving. Hij geeft strategisch advies over te volgen procedures en over de invulling van de m.e.r.-(beoordelings)-plicht. Daarnaast treedt hij op als vergunningmanager voor wind- en zonprojecten. Wouter kent het ruimtelijk beleid van provincies en gemeenten en heeft de afgelopen jaren gewerkt aan tientallen wind- en zonprojecten door heel Nederland.

Wouter studeerde beleidsgerichte milieukunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen met specialisatie Milieu en Ruimte. Werkte in het verleden voor Rho adviseurs in Rotterdam en het Ministerie van VROM.

– Toepassing van het Omgevingsrecht (Wabo en Wro)
– Procedures onder de Omgevingswet

“Het is en uitdaging om samen met overheden, initiatiefnemers en omgeving ruimte te vinden voor duurzame energieprojecten en erg boeiend om in onvoorspelbare besluitvormingsprocessen partijen te adviseren!”

Wouter Verweij

wouter@boschenvanrijn.nl

Duco is een ervaren adviseur die strategie, beleid en projecten ontwikkelt voor duurzame energie, in het bijzonder windenergie.

In het complexe speelveld van duurzame techniek, ruimtelijk beleid en publieke opinie richt Duco zich op het versterken van draagvlak en acceptatie van duurzame energieprojecten. Hij wordt enthousiast van het opzetten van samenwerkingen tussen overheid, ontwikkelaars, coöperaties en omgeving. Duco organiseerde onder meer het omgevingsmanagement voor  Windpark Wieringermeer, verzorgde de inpassing en vergunningen voor Windpark IJsselwind Zutphen, schreef het hoofdstuk over elektriciteit in de RES U16 en is op dit moment projectleider voor windpark Echteld-Lienden en omgevingsmanager voor de Duurzame Polder.

 • – Strategie en beleidsontwikkeling
 • – Politiek en maatschappelijk draagvlak
 • – Omgevings- en stakeholdermanagement
 • – Participatiestrategie en -uitvoering

“Ik hou ervan om met enthousiaste en deskundige collega’s te werken aan het verduurzamen van onze energievoorziening. Bij Bosch & van Rijn ben ik dus precies op m’n plek!”

Duco van Dijk

duco@boschenvanrijn.nl

Quinten is landschapsdeskundige en gespecialiseerd in de landschappelijke vraagstukken rondom duurzame energieprojecten. Naast het (landschappelijk) ontwerpen van zon- en windparken is hij projectleider voor zonneparken.

Quinten studeerde Tuin- en landschapsinrichting aan de Hogeschool Van Hall Larenstein en werkte hiervoor als landschapsontwerper aan projecten in Duitsland en Australië.

– Landschappelijke analyses
– Ontwerp van zon- en windparken
– Advies ruimtelijke kwaliteit voor zon- en windparken
– Grafische vormgeving

“Bij Bosch & van Rijn kan ik mijn creativiteit kwijt, werk ik als landschapsontwerper om de ruimtelijke kwaliteit van ons kleine landje te waarborgen en help ik mee aan het verduurzamen van onze samenleving!”

Quinten Isselman

quinten@boschenvanrijn.nl

Martijn is specialist in de technische en ruimtelijke aspecten van duurzame energie waaronder opbrengst, externe veiligheid, ruimtelijke haalbaarheid en financiële haalbaarheid.

Martijn heeft een masterdiploma Energy Science en een bachelordiploma milieu-natuurwetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

– Opbrengstberekeningen
– Externe Veiligheid
– Ruimtelijke en financiële haalbaarheid

“Het motiveert mij dat we met een kleine en hechte groep zoveel beweging in de energietransitie weten te krijgen.”

Martijn Maan

martijn.maan@boschenvanrijn.nl

Laurens is gespecialiseerd in GIS en brengt kansen en belemmeringen voor zon- en windinitiatieven in kaart en voert geluidsstudies voor windenergieprojecten uit.

Laurens heeft een bachelor in Sociale Geografie en een tweejarige master in GIS aan de Universiteit Utrecht.

– Ruimtelijke studies
– Geluidsberekeningen van windturbines
– GIS en beleid bij RES’sen

“Ik vind het inspirerend om met mijn kennis bij te dragen aan positieve veranderingen aan onze leefomgeving.”

Laurens Kik

laurens@boschenvanrijn.nl

Daan is gespecialiseerd in de technische aspecten van duurzame energie en houdt zich bezig met ruimtelijke analyses van zonne- en windenergie.

Daan studeerde milieukunde aan de HAS hogeschool in ’s-Hertogenbosch waarna hij zijn master Energy Science aan de Universiteit Utrecht behaalde.

– Ruimtelijke studies
– GIS analyses
– Haalbaarheidsstudies

’’Voor een duurzame wereld is de energietransitie onvermijdelijk, met mijn kennis en passie voor duurzame energie werk ik hier graag aan mee’’

Daan Booij

daan@boschenvanrijn.nl

Marlin is gespecialiseerd in connecties tussen organismen en (a)biotische factoren binnen verschillende ecosystemen en houdt zich bezig met ecologische onderzoeken voor zonne- en windparken.

Marlin studeerde Animal Sciences met als masterspecialisatie Animal Ecology aan de Universiteit van Wageningen.

 • Ecologisch advies bij zonne- en windparken
 • Wet natuurbescherming

“De transitie naar duurzame energie is in deze tijd een van de belangrijkste opgaven, waarbij ik het interessant en uitdagend vind om een goede balans te realiseren tussen de wensen van de opdrachtgever en de natuur”

Marlin ter Huurne

marlin@boschenvanrijn.nl

Rutger is gespecialiseerd als landschapsontwerper in het analyseren van het landschap en het ontwerpen van zonne- en windparken.

Rutger studeerde tuin- en landschapsinrichting aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp.

-Landschapsanalyse
-Ruimtelijke inpassing van zonneparken

“Mijn passie ligt bij het ontwerpen van duurzame oplossingen die Nederland helpen om schonere energie op te wekken en een groener land te worden.”

Rutger Neutel

rutger@boschenvanrijn.nl

Colinda helpt het MT en het team bij het vernieuwen en verbeteren van processen. Daarnaast ondersteunt ze bij veelvoorkomende werkzaamheden.

Colinda studeerde commerciële economie aan de Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch.

 • – Organiseren
 • – Processen in kaart brengen
 • – Administratief en secretarieel

“Wij zijn betrokken bij duurzame energieprojecten door heel Nederland en ik ben blij dat ik daar vanuit mijn rol een bijdrage aan mag leveren. Met het team werken we samen aan verbeteringen en er is veel aandacht voor kennisdelen, persoonlijke ontwikkeling en werkplezier.”

Colinda van Malsen

colinda@boschenvanrijn.nl

Berber heeft ruime ervaring met procedures binnen het ruimtelijke speelveld. Vanuit een brede visie adviseert zij over de plannen in de fysieke leefomgeving.

Berber studeerde milieukunde aan de Universiteit Utrecht met specialisatie energie in de gebouwde omgeving. Ze werkte in het verleden voor het IPO, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en als adviseur bij STAB.

 • – Beleidsontwikkeling en procesbegeleiding
 • – Omgevingsrecht in de breedte
 • – Ruimtelijke en m.e.r.-procedures
 • – Participatie

“Dat we op een duurzame wijze energie moeten opwekken, is een gegeven. Hoe dit in combinatie met andere functies in het Nederlandse landschap ingepast moet worden, is een uitdaging. Ik werk graag met u samen om daarvoor een acceptabele oplossing te vinden.”

Berber Koopmans

berber@boschenvanrijn.nl

Harm is junior adviseur over de technische en ruimtelijke aspecten van duurzame energie. Hij werkt aan het in kaart brengen van de ruimtelijke haalbaarheid van duurzame energieprojecten en geluid- en slagschaduw effecten van windturbines.

Harm heeft een masterdiploma Meteorologie aan de Wageningen Universiteit.

– Ruimtelijke studies
– Geluid- en slagschaduwberekeningen van windturbines
– GIS en beleid bij RES’sen

“Het waait al eeuwen in Nederland en er staan ook al eeuwen windmolens, maar met de komst van de windturbine is er een mogelijkheid ontstaan om de energie van de wind elders te gebruiken. Met de mogelijkheden die daardoor ontstaan houd ik me graag bezig bij Bosch & van Rijn.”

Harm Ligtenberg

harm@boschenvanrijn.nl

Ludo is als adviseur betrokken bij technische en ruimtelijke analyses binnen zonne- en windenergieprojecten. Door zijn achtergrond in de hydrologie weet hij ook om te gaan met raakvlakken met watervraagstukken.

Ludo studeerde Aardwetenschappen en heeft een Master Hydrologie aan de Universiteit Utrecht.

 • – Ruimtelijke studies
 • – Procesmanagement
 • – Omgevingsvergunningsprocedures

“De energietransitie is misschien wel de belangrijkste en grootste uitdaging van deze tijd. Om te mogen werken aan projecten die deze transitie mede mogelijk maken en zo bij te dragen aan een duurzame toekomst geeft veel voldoening.”

Ludo van Broekhuizen

ludo@boschenvanrijn.nl

Floris is als junior adviseur duurzame energie betrokken bij de ruimtelijke en technische aspecten van duurzame energie. Middels ruimtelijke analyses en belemmeringenstudies onderzoekt hij de haalbaarheid van wind- en zonprojecten.

Floris studeerde Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit Utrecht en heeft een masterdiploma Human Geography van de universiteit van Lund, Zweden.

– Ruimtelijke analyses
– GIS analyses
– Slagschaduwberekeningen van windturbines

“Als vooruitstrevend land zouden wij een van de koplopers op het gebied van duurzame energie moeten zijn. Echter valt er voor Nederland een flinke inhaalslag te maken. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij’’.

Floris Moerkens

floris@boschenvanrijn.nl

Monique is een ervaren adviseur in duurzame energie. Zij heeft zich gespecialiseerd in zonne-energie en heeft ruim 10 jaar ervaring met realisatie van duurzame energie projecten en daarbij behorende subsidietrajecten. Zij  adviseert opdrachtgevers bij strategische keuzes rond energievraagstukken.

“De energietransitie is een must, maar ook een uitdaging. Ik adviseer u graag om zo een bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst.”

Monique van der Meij

monique@boschenvanrijn.nl

Jan Jaap is een ervaren adviseur in duurzame energie. Hij heeft 15 jaar ervaring met beleid, vergunningaanvragen, planning en realisatie van duurzame energieprojecten. Hij gebruikt zijn ervaring om te adviseren bij complexe duurzame energieprojecten voor (lokale) overheden, woningcorporaties, lokale energiecoöperaties en (internationale) projectontwikkelaars. Een adviseur die voortvarend het heft zelf in handen neemt en resultaatgericht is.

“De energietransitie staat niet stil. Iedere dag kijken we opnieuw naar de opgaven die voor ons liggen. Vernieuwend blijven kijken naar oplossingen is een must. Enorm trots ben ik dan ook om dit samen met de experts van Bosch & van Rijn te doen.”

Jan Jaap Wesselink

janjaap@boschenvanrijn.nl

Koen heeft veel ervaring in diverse duurzaamheidsstudies, voor zowel overheden als bedrijven. Zijn specialisaties zitten met name in zon-potentie, warmtestudies en het verduurzamen van bedrijven(terreinen). Hierdoor is hij een echte allrounder en kan hij met een veelzijdige blik werken aan (integrale) duurzaamheidsvraagstukken. Hierin kan hij worden ingezet als adviseur en/of projectleider.

Koen heeft Environmental Geography gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is een strategisch sterke adviseur en brengt creativiteit in de verslaglegging. Daarnaast is hij een prettige sparringpartner voor opdrachtgevers en collega’s. Tot slot werkt Koen graag data gedreven om daarmee een meerwaarde te creëren aan een project.

 “Ik loopt altijd de extra mile om een project naar een hoger niveau te tillen en zo een bijdrage te leveren aan het verder verduurzamen van bedrijventerreinen.”

Koen Ligthart

koen@boschenvanrijn.nl

Inschrijven voor de nieuwsbrief

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.