Container-batterijen veilig inpassen in de omgeving

De energietransitie is al vijftig jaar aan de gang. Nederland heeft als doel om in 2030 35TW aan duurzame energie op te wekken. Een groot deel van deze duurzame energie komt van zonnepanelen en windparken. Helaas is voor een groot deel van de plannen is geen plek meer op onze hoogspannings-  en lokale elektriciteitsnetten. Netcongestie gooit daarmee roet in het eten en zorgt ervoor dat nieuw zonne- en windparken niet meer kunnen worden aangesloten.

Hoe nu verder? Batterijen bieden uitkomst

Zonder mogelijkheden om die energie op te slaan, gooit Nederland straks uren aan duurzaam opgewekte stroom weg. Grootschalige batterijopslag lijkt daarop een van de antwoorden te zijn: opgewekte elektriciteit die nu niet nodig is, eerst opslaan en later leveren aan het net of aan de eindgebruiker. Steeds vaker vragen initiatiefnemers daarom om de inpassing van batterijen bij hun zonne- of windpark.

Als we het over batterijen hebben; waar gaat het dan om?

De meeste batterijen voor elektriciteitsopslag die nu bij zonne- en windparken worden geplaatst, zijn lithium-ion batterijen. Dit is de grotere broer van de batterij in de elektrische fiets of auto. Deze batterijen slaan voor korte duur elektriciteit op en geven dit ook weer snel af. De batterijen zijn in containers geplaatst en daarom noemen we ze ‘container-batterijen’.

Voor het plaatsen van container-batterijen is een omgevingsvergunning nodig. Dit is meestal een vergunning voor bouwen en soms ook voor milieu en afwijken van het bestemmingsplan. De vragen die wij horen bij deze vergunningaanvragen zijn vaak:

  • – Wat is de impact van een batterij op de omgeving en het landschap?
  • – Zijn de batterijen wel veilig en wat zijn eventuele risico’s?
  • – Wat is de beste plek ten opzichte van het zonne- of windpark?

Welke veiligheidseisen worden gesteld aan batterijen?

Voor lithium-ion batterijen gelden veiligheidseisen. Ze kunnen namelijk te heet worden en in brand vliegen. Een bijkomend nadeel van lithium-ion batterijen is dat branden slecht te blussen zijn. Zo’n brand kan gedurende lange tijd (meerdere uren tot dagen) woeden. Bij zo’n brand komen naast hitte ook nog eens giftige stoffen vrij zoals andere waterstoffluoride en lithiumhydroxide. Belangrijk dus dat er strikte veiligheidseisen voor zijn.

Onderzoek naar deze externe veiligheidseisen gaat in op de afstand tussen de batterijen, de bereikbaarheid van de batterijen en het effect van brand op de omgeving. Voorkomen moet worden dat de brand van één batterij over kan slaan op een andere batterij of nabij gelegen bebouwing. De afstand tussen de batterijen moet daarom voldoende groot zijn. Hiervoor brengen we de risico’s van brandoverslag en van verspreiding van de eventueel giftige stoffen in kaart. Dit wordt vervolgens ingepast in het ontwerp.

Onze bijdrage

Hoe passen we container-batterijen in het ontwerp in?

Bij het kiezen van de plek voor de batterijen houden we rekening met de directe omgeving. Daarnaast is bereikbaarheid voor de brandweer belangrijk. Zo moet in het ontwerp een pad zitten waarover de brandweer bij de batterijen kan komen. Bij een slim ontwerp kan dit pad prima worden gecombineerd met bijvoorbeeld het pad dat nodig is voor de onderhoud van het wind- of zonnepark.

De batterij-opslag moet ook passen in het bestaande landschap. Hoe kijken omwonenden tegen de plaatsing aan en wat wordt het zicht vanuit de omgeving op de batterijen? Ook de gemeente stelt eisen aan de landschappelijke inpassing. Deze eisen gaan over het versterken en behouden van het landschap en de natuur. De eisen verschillen per gemeente en regio. Het maakt nogal uit of de batterijen op een industrieterrein staan of in een open veenweide gebied. Bij het landschappelijke ontwerp van het zonne- of windpark met batterijen houden we daarom rekening met zichtlijnen; past het ontwerp bij het bestaande landschap en voldoet het ontwerp aan de gestelde eisen voor plaatsing van de batterijen?

Het resultaat

Hulp nodig bij uw project met batterij-opslag?

Bosch & van Rijn heeft inmiddels meerdere initiatiefnemers geholpen bij hun projecten met batterijopslag. We gaan ook graag voor u aan de slag. Wij kunnen u begeleiden van de landschappelijke inpassing tot de vergunningaanvraag. Vraagt u zich af welke vergunningen u nodig heeft? Of wat de risico’s zijn en hoe uw project optimaal in de omgeving past? Neem dan contact met onze expert op dit gebied Stephan Woninck via stephan@boschenvanrijn.nl