Duurzame energie op Rijksgronden en -gebouwen

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wil een bijdrage leveren aan het behalen van de duurzame energiedoelstelling van 2020. Het ministerie heeft Bosch & van Rijn gevraagd te onderzoeken hoeveel duurzame energie er in 2020 kan worden opgewekt op Rijksgronden en Rijksgebouwen.

Onze bijdrage

Eerst hebben we het technisch potentieel van verschillende duurzame energietechnologieën in kaart gebracht op basis van beschikbare ruimte en eerder afgeronde onderzoeken. Na het bepalen van belemmeringen en knelpunten hebben we het realistisch potentieel berekend voor verschillende duurzame energietechnologieën.

Het resultaat

Per duurzame energietechnologie zijn praktische oplossingsrichtingen geformuleerd waar het Ministerie van I&M direct mee aan de slag kan.