Blog: Open brief aan minister Wiebes

 

Ik ben blij: er ligt een regeerakkoord met zeer ambitieuze klimaatdoelen. 56 Miljoen ton minder CO2 en een groot deel daarvan zal met windenergie moeten worden gerealiseerd.

U bent de nieuwe minister van EZ en klimaat en de verwachtingen vanuit de duurzame energiesector zijn hooggespannen. We kunnen uw competenties als werktuigbouwkundige, bedrijfskundige en onconventioneel doortastend bestuurder goed gebruiken. Uw voorganger Henk Kamp heeft veel goed werk verricht, onder andere met de tenders voor wind op zee en zijn vastberaden ondersteuning en aanmoediging van windenergieprojecten op land. We hopen dat u deze lijn voortzet.

Minister Wiebes, van harte welkom bij een innovatieve, snel groeiende en trotse windenergiesector. Voortdurende technologische innovatie resulteerde in sterke kostenreductie en prestatieverbetering. De elektriciteitsproductie van één windturbine is de afgelopen 10 jaar vervijfvoudigd van 2 naar 10 miljoen kWh. De kostprijs van windstroom is gedaald naar zo’n 5 à 7 cent per kWh en omdat de externe kosten van wind praktisch nul zijn, is dat goedkoper dan stroom uit een gas- of kolencentrale. Wind draagt op dit moment voor 7% bij aan de elektriciteitsvoorziening en dat zal onder uw bewind en daarna doorgroeien richting de 50%!

De windsector staat klaar om een groot deel de klimaatambities voor haar rekening te nemen en om de kostprijs van zowel wind op land als wind op zee verder terug te brengen, zodat er binnenkort geen subsidie meer nodig is. En om samen met burgers, omwonenden, lokale energiecoöperaties, gemeenten en provincies windparken te laten draaien waar iedereen beter van wordt.

Nederlandse bedrijven in de duurzame energiesector hebben samen met overheden en maatschappelijke organisaties bewezen over ondernemerschap, innovatiekracht en doorzettingsvermogen te beschikken. Wat we van u vragen is helder en consistent overheidsbeleid waar de sector voor langere tijd mee vooruit kan. En we vragen van u om af en toe streng en duidelijk te zijn: richting gemeenten die ondanks torenhoge lokale klimaatdoelen geen windmolens willen, richting (sommige) provincies die te weinig doen om afspraken na te komen en richting organisaties die zich al te veel door emoties en NIMBY-motieven van hun achterban laten leiden.

Kortom, wij rekenen op u en u kunt bij de realisatie van de CO2-reductieopgave op ons rekenen. Weet dat één windturbine de uitstoot van 5.000 ton CO2 voorkomt en dat alle Nederlandse windturbines in 2021 samen de emissie van zo’n 20 miljoen ton CO2 kunnen voorkomen.

 

Veel succes met uw nieuwe baan!

Geert Bosch