Bouw windpark Krammer van start

In februari van dit jaar is de bouw van Windpark Krammer gestart. Wouter Verweij van Bosch & van Rijn was tijdens de voorbereiding en nu tijdens de uitvoering verantwoordelijk voor het vergunningmanagement.

 

Op het Krammersluizencomplex worden 34 Enercon E115 windturbines gebouwd die met een transformatorstation en een 150 kV hoogspanningsverbinding worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Opdrachtgever en eigenaar zijn de coöperaties Zeeuwwind en Deltawind. Voorzitter Deltawind Monique Sweers: “Het betreft een unieke locatie op de grens van Zeeland en Zuid-Holland. De bouw op een waterstaatkundig werk en het feit dat het windpark wordt omringd door Natura 2000 gebieden zorgt voor uitdagende omstandigheden.” Het doel is om de werkzaamheden volgens strakke planning en in goede afstemming met de overige gebruikers en belangen in het gebied uit te voeren. Bosch & van Rijn ziet erop toe dat alle vergunningvoorschriften worden nageleefd.”