Geen rol voor standalone batterijen op het middenspanningsnet

Opslag van elektriciteit wordt een steeds belangrijker instrument om congestie op het elektriciteitssysteem te verzachten. Afstudeerder Armin Zegwaard onderzocht bij Bosch & van Rijn de rol van standalone lithiumbatterijen in het middenspanningsnet. Hiermee heeft hij de kennis over elektriciteitsopslag binnen Bosch & van Rijn verder heeft verdiept. Energieopslag is steeds vaker onderdeel van onze opdrachten.  En wij zijn dan ook blij met deze nieuwe kennis!

Om de rol van op zichzelf staande batterijen op het middenspanningsnet te begrijpen, bestudeerde Armin het batterijen-beleid van verschillende regio’s waar batterijprojecten zijn gerealiseerd. Veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten worstelen met mogelijke nadelige effecten van batterijen, zoals het ontstaan van een interne reactie binnen de batterij die tot brand kan leiden. Deze interne reactie is moeilijk in te dammen voor hulpverleners en kan giftige gassen produceren. Op dit moment zijn er nog geen richtlijnen voor externe veiligheid, een zorgvuldige ruimtelijke inpassing voor de realisatie van een batterij-installatie is dus vereist. Recentelijk is de  handleiding PGS 37-1 gepubliceerd, die meer duidelijkheid biedt over veiligheidseisen voor batterijsystemen. Het doel van de handleiding is om (escalatie van) incidenten te voorkomen. Hoewel de handleiding nog niet volledig in werking is getreden, passen overheidsinstanties het al wel toe in het vergunningsproces. De voorschriften uit de handleiding leiden niet tot hogere kosten voor een batterijproject, maar toont wel aan dat de nodige expertise vereist is om een batterij project vergund te krijgen.

Voor batterijprojecten is het verkrijgen van een ‘capaciteitscontract’ cruciaal. Armin voerde gesprekken met netwerkbeheerders om het beleid beter te begrijpen. Een batterij wordt vaak gezien als een middel om congestie tegen te gaan, maar dit is niet altijd het geval. Door de grote capaciteit van een batterij kan deze in sommige omstandigheden juist bijdragen aan het vergroten van het congestieprobleem. Dit speelt met name bij de huidige capaciteitstypecontracten, die capaciteit toekennen zonder verdere beperkingen op het gebruik ervan. Dit betekent bijvoorbeeld dat Enexis momenteel geen capaciteit vrijgeeft voor batterijprojecten. Liander onderzoekt hoe contracten met capaciteitsbeperking een oplossing kunnen bieden, waarbij enkele batterijprojecten momenteel zijn aangesloten met een capaciteitsbeperkend contract.

De kosten van geschikte batterijen zijn vaak te hoog om een project financieel haalbaar te maken, zo blijkt uit de analyse. Dit geldt ook als er gebruik wordt gemaakt van value stacking, waarbij secundaire diensten worden ingezet wanneer de batterij niet wordt gebruikt om lokale congestie tegen te gaan. Op zichzelf staande lithiumbatterijen zullen, vanwege veiligheids- en congestie-implicaties en de hoge kosten, waarschijnlijk geen grote rol spelen om congestie op het middenspanningsnet te verminderen.