Houtzaagmolenseminar 2021

Op donderdag 4 november organiseerden wij samen met Pels Rijcken onze jaarlijkse ‘Houtzaagmolenseminar’. Dit jaar niet in de Houtzaagmolen maar in Gasthuis Leeuwenbergh, zodat we de 1,5 meter afstand goed konden borgen. Ruim 50 deelnemers wisten de weg naar het Gasthuis te vinden; een gemêleerd gezelschap vanuit provincies en gemeenten én vanuit ontwikkelaars en energiecoöperaties.

Centraal thema van de middag: de vervolgstappen na de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0. De 30 RES regio’s hebben RES 1.0 in de zomer afgerond. Er is hard gewerkt aan de uitwerking en bestuurlijke vaststelling. Nu komt het erop aan concrete projecten voor zonne- en windenergie te ontwikkelen en voor 2025 vergund te krijgen.

Karen Arpad (plaatsvervangend directeur van NPRES) trapte de middag af met een overzicht van waar we nu staan: de foto van 1 juli 2021. Welke route gaan we volgen richting de RES 2.0? Karen presenteerde de 5 sporen waarlangs NPRES grip op de uitvoering richting RES 2.0 wil houden: van gezamenlijk uitvoeren en programmeren, borgen in het omgevingsbeleid tot goed inzicht houden op de bereikte resultaten. Het NPRES ondersteunt met werkgroepen, organisatie van kennis en leerbijeenkomsten en de ontwikkeling van bijvoorbeeld de Handreiking RES 2.0 en diverse werkbladen.

Vervolgens nam Lianne Barnhoorn van Pels Rijcken ons mee in de betekenis van de uitspraak Windpark Delfzijl. Het arrest Nevele van het Europese Hof van Justitie en de daarop volgende uitspraak Windpark Delfzijl van de Raad van State heeft veel stof doen opwaaien. Hoe kan toch uitvoering worden gegeven aan de afspraken uit de RES? Na een grondige juridische toelichting presenteerde Lianne de mogelijkheden voor nieuwe windparken (“op basis van actuele, deugdelijke, op zichzelf staande en op de aan de orde zijnde situatie toegesneden motivering”) en de mogelijkheden over hoe om te gaan met handhavings- en intrekkingsverzoeken.

Onze eigen Wouter Verweij presenteerde twee routes om te komen van strategie naar uitvoering: via het opstellen van ruimtelijk beleid of door het organiseren van een maatschappelijke tender. Ook besteedde Wouter aandacht aan de meerwaarde van een PlanMER. Door een PlanMER ontstaat goed inzicht in de milieueffecten van de alternatieven in relatie tot het doelbereik en een PlanMER resulteert in objectieve beslisinformatie voor bestuurders. Wouter lichtte de uitwerking van de twee routes toe aan de hand van de voor- en nadelen van de verschillende routes.

Als afronding van dit seminar gaf Siward Zomer van EnergieSamen zijn visie op financiële participatie en lokaal eigendom. “Burgers willen in veel gevallen wel wat risico nemen, omdat ze dan ook zeggenschap hebben over wat er gebeurt, over de geldstromen en over de winst. Draagvlak is geen doel op zich. Zorg dat je mensen kan organiseren en dat ze met hun buren willen meedoen. Draagvlak is dan een gevolg van die aanpak.”

Wat neem je mee uit dit seminar? In het afsluitende panelgesprek stond deze vraag centraal. Vooral het inzicht dat we het samen moeten doen was erg waardevol; overheden, ontwikkelaars en coöperaties. En laten dat nu net de partijen zijn die aanwezig waren bij ons seminar. Met dit breed gedragen inzicht sloten we het seminar af en kon de borrel beginnen!