Seminar Regionale Energiestrategieën voorziet in behoefte aan duidelijkheid, maar nog veel onbeantwoorde vragen

 

Ongeveer 110 belangstellenden van overheden, ontwikkelaars en bedrijven in duurzame energie, coöperaties, brancheorganisaties en adviseurs waren donderdag 24 januari afgekomen op het seminar over de Regionale Energiestrategieën van Bosch & van Rijn en Pels Rijcken. Het werd een interessante middag met volop voer voor discussie en toch ook veel vragen. De belangrijkste thema’s zetten we hieronder kort op een rij.

Bestuurlijke borging en juridische status
De RES is een complex en uitdagend regionaal bestuurlijk en maatschappelijk samenwerkingsproces. Maar uiteindelijk zijn de gemeenteraad of Provinciale Staten bevoegd gezag voor het reserveren van ruimte voor duurzame energieprojecten. Als de regionale strategieën er eind 2019 liggen, hoe is dan gewaarborgd dat gemeenteraden en Provinciale Staten de regionale energiestrategie overnemen in hun ruimtelijke beleid? Of anders gezegd: zal het resultaat van de RESsen uiteindelijk wel landen in de ruimtelijke instrumenten uit de Omgevingswet?

Verdeling doel over regio’s
In 2030 moeten de 30 regio’s gezamenlijk 35 TWh aan duurzame energie opwekken. Wanneer de helft met wind en de andere helft met zon zou worden gerealiseerd zou dat – snel gerekend – neerkomen op 1.000 windturbines van 7,5 MW én 20.000 ha zonnepanelen. Onduidelijk is hoe deze opgave over de regio’s moet worden verdeeld. Worden in de strategieën straks wel voldoende concrete locaties en gebieden aangewezen voor zonne- en windprojecten? En welke consequenties heeft een te laag regionaal bod?

Vertraging lopende initiatieven
Het opstellen van een Regionale Energiestrategie duurt minimaal een jaar. Bij initiatiefnemers en andere betrokkenen van lopende wind- en zonprojecten bestaat de vrees dat lopende projecten in die periode wordt gestopt of vertraagd: “we wachten de uitkomst van de RES af”. Dit zou leiden tot een onnodige en onwenselijke vertraging van duurzame energieprojecten.

Proactieve beleidscommunicatie
Bestuurders, raads- en Statenleden, inwoners en bedrijven in de regio’s zijn nog onvoldoende bekend met nut en noodzaak van de energietransitie, de regionale strategieën en de ruimtelijke en maatschappelijke consequenties van duurzame energie. Het rijk zou de regionale processen moeten ondersteunen met adequate beleidscommunicatie over de ‘grootste verbouwing van Nederland ooit’.

Presentaties
Vera Pieterman (EZK)
Han Slootweg (Enexis)
Lianne Barnhoorn en Iman Brinkman (Pels Rijcken)
Duco van Dijk en Wouter Verweij (Bosch & van Rijn)