WindStats: 2022 grootste toename wind op land ooit!

2022 gaat de boeken in als een geweldig windjaar. Nooit eerder werd er in een jaar zo veel nieuw windvermogen op land gebouwd: maar liefst 936 MW kwam erbij. Daarmee is het opgesteld vermogen in Nederland toegenomen naar 6.223 MW en is de doelstelling van het Energieakkoord van 2013 (6.000 MW wind op land in 2020) met twee jaar vertraging behaald.

Dit alles blijkt uit de actuele cijfers over 2022 van WindStats. De grafieken bieden een mooi inzicht in de stand van zaken rondom windenergie in Nederland, bijgehouden op onze actuele website WindStats.nl.