Windturbines Olst-Wijhe

De gemeente Olst-Wijhe wil ten behoeve van een nieuwe structuurvisie wil advies over het verouderde Toetsingskader voor windenergie. Belangrijk onderdeel daarvan is een locatiestudie voor windturbines.

Onze bijdrage

Bosch & van Rijn heeft alle ruimtelijke belemmeringen binnen de gemeente geanalyseerd.  Ook is gekeken naar wettelijke en lokale kaders,  financiële aspecten, provinciale eisen en wensen en belemmeringen. Daarna hebben we verschillende opstellingsmogelijkheden voor windturbines in kaart gebracht. 

Het resultaat

Het toetsingskader is van opmerkingen voorzien op punten waar verbetering of actualisatie nodig is. In de gemeente is een vijftal locaties gevonden waar windenergie technisch goed past. In het vervolgtraject wordt verder onderzocht welke locaties geschikt zijn. Hierbij is de input van inwoners van de gemeente van groot belang.