Windpark St. Joosland

Eneco Wind wil vijf windturbines op het terrein van C.RO Ports in Vlissingen-Oost ontwikkelen. Zij hebben Bosch & van Rijn gevraagd om de ruimtelijke procedure en m.e.r.-beoordelingsprocedure uit te voeren.

Onze bijdrage

Wij hebben de relevante milieuthema’s beschreven voor de aanmeldnotitie in het kader van de m.e.r.-beoordelingsprocedure. Vervolgens hebben we de onderzoeken verder uitgewerkt voor het wijzigingsplan en de omgevingsvergunningaanvraag. De gehele procedure werd binnen een zeer korte doorlooptijd (ca. zes maanden) afgerond. Ook ondersteunden wij bij het verkrijgen van de zogenaamde ‘tweede mandje’ vergunningen: de watervergunning en de ontheffing voor de Wet Natuurbeheer.

Het resultaat

Het wijzigingsplan is vastgesteld en de omgevingsvergunning voor het windpark is afgegeven door de gemeente Vlissingen.  De vergunning is onherroepelijk en de bouwfase van het park is in voorbereiding.