Zonnepark Bunnik

IX Zon en Energie Coöperatie Bunnik willen samen een zonnepark ontwikkelen ten zuiden van de A12 bij Bunnik. Ten behoeve van de omgevingsvergunningaanvraag hebben de initiatiefnemers Bosch & van Rijn gevraagd een ruimtelijke onderbouwing en een landschapsplan op te stellen voor het tweedelige zonnepark.

Onze bijdrage

Wij hebben de Ruimtelijke Onderbouwing voor het zonnepark opgesteld. Hierin zijn de verschillende sectorale onderzoeken verwerkt, waaronder archeologisch en ecologisch onderzoek. Daarnaast hebben we namens IX Zon een live ontwerpsessie georganiseerd met omwonenden van het zonnepark. De digitale bijeenkomst is opgezet en begeleid door onze landschapsdeskundige. Tijdens deze sessie konden omwonenden hun wensen voor de landschappelijke inpassing delen. De wensen werden tijdens de ontwerpsessie direct in het landschapsplan verwerkt. Het doel van de ontwerpsessie was om samen met de lokale stakeholders tot een gedragen landschappelijk ontwerp voor het zonnepark te komen.

Daarnaast hebben we – op basis van het landschapsplan –  fotorealistische visualisaties gemaakt van verschillende zichtpunten rondom het zonnepark. 

Het resultaat

Door de interactieve sessies met omwonenden ligt er een breed gedragen inpassingplan voor het zonnepark. Dit plan is de basis voor de ruimtelijke onderbouwing en de omgevingsvergunningaanvraag.