Energieanalyse gemeente Tynaarlo

De gemeente Tynaarlo wil inzicht hebben in het huidige energieverbruik en de potentie voor hernieuwbare energieopwekking binnen de gemeente voor het opstellen van nieuw beleid voor duurzame energie. Zij heeft aan Bosch & van Rijn gevraagd deze analyse uit te voeren. 

Onze bijdrage

Op basis van statistieken hebben wij het huidige fossiele en duurzame energieverbruik van de gemeente Tynaarlo inzichtelijk gemaakt. Met begrijpelijke afbeeldingen is weergegeven in welke vorm, door welke sectoren en waar in de gemeente het energieverbruik en de duurzame energieopwekking momenteel plaatsvindt (zie afbeeldingen hieronder).

Energieanalyse gemeente Tynaarlo

Vervolgens is door middel van een eigen ruimtelijke verkenning en literatuurstudie het theoretisch en realistisch potentieel van duurzame energieopwekking in de gemeente bepaald. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen windenergie, zonne-energie (in het veld en op dak), biomassa (gewassen en reststromen) en diepe geothermie. Waar mogelijk is de potentie voor duurzame energieopwekking ook ruimtelijk met kaartmateriaal weergegeven.

Het resultaat

De studie heeft:

  • informatie opgeleverd waar het duurzame energiebeleid op kan worden gebaseerd;
  • inzicht gegeven in de haalbaarheid van de eigen energiedoestellingen;
  • inzicht gegeven in de mate waarin verschillende vormen van duurzame energieopwekking aan de doelstellingen bij kunnen dragen;
  • geholpen de duurzame energie dialoog binnen de gemeente concreet en realistisch te maken.