Duurzame energie Utrecht Science Park

De Universiteit Utrecht wil werk maken van duurzame energie en vroeg Bosch & van Rijn daarbij te ondersteunen.

Onze bijdrage

Wij hebben de ruimtelijke mogelijkheden en  de technische haalbaarheid voor wind en zonne-energieprojecten verkend op De Uithof. Bosch & van Rijn heeft de te verwachten milieueffecten in beeld gebracht en ondersteunden wij bij de ontwikkeling van een voorstel voor windturbinelocaties op De Uithof.

Het resultaat

In maart 2020 kondigde de Universiteit Utrecht aan de mogelijkheden voor windturbines op De Uithof verder te verkennen. Bosch & van Rijn werkte met extra plezier aan een windproject in haar thuisstad!