De vraag

De Universiteit Utrecht wil werk maken van duurzame energie en vroeg Bosch & van Rijn daarbij te ondersteunen.

De oplossing

Bosch & van Rijn verkende de ruimtelijke mogelijkheden voor wind en zonne-energieprojecten op De Uithof en onderzocht de technische haalbaarheid. Verder bracht Bosch & van Rijn de te verwachten milieu-effecten in beeld en ondersteunden onze adviseurs bij de ontwikkeling van een voorstel voor windturbinelocaties op De Uithof.

Het resultaat

In maart 2020 kondigde de Universiteit Utrecht aan de mogelijkheden voor windturbines op De Uithof te verkennen. Bosch & van Rijn werkte met extra plezier aan een windproject in haar thuisstad en voor de alma mater van een flink aantal Bosch & van Rijn-medewerkers.