About
Legal support

You are now here:

Tijdens een duurzame energieproject komt u op allerlei verschillende manieren in aanraking met het recht. In eerste instantie betreft dit met name publiekrechtelijke zaken. Zo spelen procedurele regels rondom een vergunningaanvraag een belangrijke rol in energieprojecten. Voor de publiekrechtelijke zaken adviseren wij over ruimtelijke procedures en bieden wij vergunningmanagement aan. 

Daarnaast moeten vaak rechtmatige overeenkomsten opgesteld worden. Een voorbeeld hiervan is een anterieure overeenkomst. Hiermee worden de tijdens een ruimtelijke procedure gemaakte kosten verhaald op de initiatiefnemer. Het gaat dan bijvoorbeeld om een procedure voor het wijzigen van een bestemmingsplan of een procedure voor een vergunning voor afwijken van het bestemmingsplan. Ook kan het zijn dat met grondeigenaren een samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten. Deze samenwerkingsovereenkomst bevat afspraken over het verdelen van de rendementen uit het project, onafhankelijk van de uiteindelijke posities van de windturbines. In plaats van een grondvergoeding voor het plaatsen van een windturbine op iemands grond, krijgen alle betrokken grondeigenaren een deel van de inkomsten uit het park. Het deel dat men krijgt wordt berekend met behulp van een verdeelsleutel waardoor de verschillen tussen grondeigenaren minder groot worden en meer grondeigenaren kunnen meeprofiteren van de komst van een windpark. 

Bosch & van Rijn adviseert overheden en initiatiefnemers bij het opstellen van deze overeenkomsten. Hierbij zetten wij onze juridische expertise, begrip voor de verschillende belangen en kennis van de procedures in. Op basis van de wensen en reeds vastgestelde voorwaarden, wordt een eerste opzet van een overeenkomst opgesteld. In verschillende bespreek- en commentaarrondes wordt het concept uitgewerkt tot een eindversie. Wij voeren hierbij de onderhandelingen namens u, of dragen onze kennis bij gedurende de onderhandelingen. 

Subscribe to the newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.