Over
Bestemmingsplannen & procedures

U bevindt zich hier:

Gemeentes en provincies leggen alle ruimtelijke functies van hun grondgebied vast in bestemmings- en inpassingsplannen. Dit geldt ook voor een wind- of zonne-energieproject. Voor het ruimtelijke proces moet vaak een planMER worden opgesteld.

Het opstellen van een bestemmingsplan vergt kennis over de milieueffecten van het energieproject, de rol van college en gemeenteraad, het verloop van ruimtelijke procedures en het juridisch verankeren van bestemmingen. 

Een gedragen ruimtelijke procedure leidt tot het verkrijgen van onherroepelijke vergunningen voor een duurzaam energieproject. Welke procedure kunt u het beste doorlopen om te komen tot de benodigde vergunningen? Onze specialisten adviseren initiatiefnemers op strategisch niveau over de inzet van het ruimtelijk instrumentarium. Door vooruit te kijken naar de vergunningprocedure wordt ingespeeld op onderzoeksverplichtingen die op vergunningaanvragen van toepassing zijn. Ook kennen onze experts mogelijkheden om tijdwinst te boeken, door bijvoorbeeld het toepassen van de coördinatieregeling.

Tijdens het ontwikkeltraject moeten vele procedurele keuzes gemaakt worden. Bosch & van Rijn helpt u graag bij het wegwijs worden in de verschillende procedures en het maken van de juiste keuzes. Zo kunt u de ruimtelijke procedure kiezen die tot het meest gedragen resultaat leidt voor uw zonneveld of windpark. 

In 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking waarmee ook nieuwe instrumenten en procedures worden geïntroduceerd. Onze adviseurs hebben kennis over de nieuwe wet en het nieuwe instrumentarium en kunnen dit op de juiste wijze inzetten voor de ontwikkeling van een zonneveld of windpark.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.