Feasibility study solar IFF

Our contribution

Met behulp van GIS zijn maximale oppervlakten voor de zonneparken bepaald. Ook hebben we verschillende PV panelen vergeleken met hulp van Renewable Energy Factory. Met het programma HelioScope hebben we de elektriciteitsopwekking onderzocht. De opbrengsten zijn vervolgens berekend met ons eigen opbrengstenmodel.

 

The result

Het rapport dat Bosch & van Rijn leverde aan IFF vormt de basis voor de verdere besluitvorming over het opwekken van zonne-energie door IFF.